VIDEO - CLIP
VĂN BẢN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PGD&ĐT Phan Thiết
062 3 818 808
Vị trí Online
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang online: 2
Lượt truy cập: 2713651
Công đoàn giáo dục
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" - (10/09/2014)

Tổ chức triển khai cuộc vận động "Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và các cuộc vận động lớn của ngành phát động, nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các đơn vị trường học góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Phát huy tính gươ...

KẾ HOẠCH Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam Và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận (Nhiệm kỳ 2013-2018) - (14/11/2013)

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ, ngày 28/10/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2013-2018”;

Trang 1/1 1
 Nhảy đến